Startsida

Ullberga är en Sörmländsk gård som ligger en mil nord-väst om Nyköping vid sjön Långhalsen. Korna ger mjölk och kött, vi odlar brödsäd och har även höns och några får.

Vi driver gården enligt ekologiska och biodynamiska principer och är därför certifierade enligt Krav- och Demeterreglarna.

Vi strävar efter att hålla djuren på ett ”art-enligt” sätt och behandla och fodra dem därefter. För kornas del betyder det t.ex. att de får behålla sina horn, de utfodras enbart med bete och hö och kalvarna får dia dem första månaderna.